Trăng tàn trên hè phố – Giao Linh (pre 1975) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrăng tàn trên hè phố Sáng tác: nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ Trình bày: cô Giao Linh Nằm trong băng nhạc Trường Sơn 7 – Quê hương mùa trăng, do Nhạc sỹ Duy …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

44 Comments

 1. Timhieu so3 July 3, 2018 Reply
 2. Bảo Nguyễn July 3, 2018 Reply
 3. Huy nguyen hoang July 3, 2018 Reply
 4. Nguyen Thi Dung July 3, 2018 Reply
 5. HUYNH TRAN July 3, 2018 Reply
 6. Kim My Le July 3, 2018 Reply
 7. moi moi July 3, 2018 Reply
 8. trankt54155 July 3, 2018 Reply
 9. Hoang Manh Cuong July 3, 2018 Reply
 10. Tan Hammer July 3, 2018 Reply
 11. dung truong July 3, 2018 Reply
 12. Huy Mai July 3, 2018 Reply
 13. Hoai Nam Tran July 3, 2018 Reply
 14. Trung Phước July 3, 2018 Reply
 15. ngthi kimthanh July 3, 2018 Reply
 16. Phong Huynh July 3, 2018 Reply
 17. Andru Nguyễn July 3, 2018 Reply
 18. Vanngoc Nguyen July 3, 2018 Reply
 19. Mạnh Trường July 3, 2018 Reply
 20. CHARMAINE HOANG July 3, 2018 Reply
 21. Nghia Bui July 3, 2018 Reply
 22. tý lê tú July 3, 2018 Reply
 23. Khanh Nguyen July 3, 2018 Reply
 24. Naci Giang July 3, 2018 Reply
 25. Mimosa Li July 3, 2018 Reply
 26. binh Nguyen July 3, 2018 Reply
 27. Hùng Vương July 3, 2018 Reply
 28. ARVN VNCH̀ July 3, 2018 Reply
 29. Todd Jones July 3, 2018 Reply
 30. tý lê tú July 3, 2018 Reply
 31. Vivian July 3, 2018 Reply
 32. Hung Nguyen July 3, 2018 Reply
 33. BO GIA July 3, 2018 Reply
 34. tuôi tên nga July 3, 2018 Reply
 35. Như Quỳnh July 3, 2018 Reply
 36. jessicavotran July 3, 2018 Reply
 37. Giang Pham July 3, 2018 Reply
 38. Antonio Nguyen July 3, 2018 Reply
 39. jessicavotran July 3, 2018 Reply

Leave a Reply