Rừng Lá Thấp – Trường Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa khúc rừng lá thấp được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh viết trong thời gian trận đánh tết Mậu Thân năm 1968. Khi cộng sản miền bắc tấn công vào thủ…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Dr Porsche July 3, 2018 Reply
  2. Yêu Bolero July 3, 2018 Reply
  3. Quang Huy Le July 3, 2018 Reply
  4. Quang Huy Le July 3, 2018 Reply
  5. Viet Tran July 3, 2018 Reply
  6. Ái Nguyễn July 3, 2018 Reply

Leave a Reply