Hài Tấn Hoàng mới 2018 : LỌ KEO VUỐT TÓC (Quốc Khánh, Hữu Tín, Hạnh Thúy, Diễm Phương…) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHài Tấn Hoàng mới nhất 2018 với tiểu phẩm hài “LỌ KEO VUỐT TÓC” cùng sự tham gia của danh hài Quốc Khánh, Hữu Tín, Hạnh Thúy, Diễm Phương…cực …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Nhan Ngo July 2, 2018 Reply
  2. Nhuy Nguyen July 2, 2018 Reply
  3. Chung Diep July 2, 2018 Reply
  4. huy minh July 2, 2018 Reply

Leave a Reply