‘Đệ tử ruột’ Quang Lê hài hước dạy Trấn Thành học tiếng dân tộc Tày – Ca Sĩ Thần Tượng Tập #3 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa Sĩ Thần Tượng #casithantuong #casĩthầntượng Tập 3, ‘Đệ tử ruột’ Quang Lê hài hước dạy Trấn Thành học tiếng dân tộc Tày. ▻ Đăng ký miễn phí:…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

21 Comments

 1. tam minh tam July 2, 2018 Reply
 2. Tuyet Phan July 2, 2018 Reply
 3. Ngọ Hoàng July 2, 2018 Reply
 4. Tiệp Đinh July 2, 2018 Reply
 5. Thi tam Ta July 2, 2018 Reply
 6. Nguyễn Giàu July 2, 2018 Reply
 7. Kiệt Hào July 2, 2018 Reply
 8. Thi Suong July 2, 2018 Reply
 9. ninh nguyen July 2, 2018 Reply
 10. pretty Le July 2, 2018 Reply
 11. Anh Lan July 2, 2018 Reply
 12. Cam Dao July 2, 2018 Reply
 13. Giang Anh July 2, 2018 Reply
 14. Liên Nguyễn July 2, 2018 Reply
 15. Kim Ngân July 2, 2018 Reply
 16. Nụ Triệu July 2, 2018 Reply
 17. Yến Nguyễn July 2, 2018 Reply
 18. dung pham July 2, 2018 Reply
 19. Chiến Vương July 2, 2018 Reply

Leave a Reply