Bà hoàng nhạc Việt LỆ QUYÊN hát Thương Hoài Miền Trung tại Khát Vọng Trẻ 9 – Hào Khí Xuân Đất Võ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMusic Video by LE QUYEN performing “”. ©20 LE QUYEN Entertainment Records. All rights reserved. Composer: Editor: Le Quyen Executive Producer: Le …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply