Album Tuấn Vũ – Tình khúc chọn loc 1 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnList : 1.Thuở ấy có em 2.Gửi về em 00:04:08 3.Ngàn thu vĩnh biệt 00:09:04 4.Bóng mát 00:13:00 5.Đàn khuya 00:18:44 6.Yêu người như thế đó 00:23:25 7.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply