Langmaster | Làm sếp và cách quản lý nhân sự | Leadership and management of staff | Ts Lê Thẩm Dương – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLàm sếp và cách quản lý con người/Leadership and management of staff/ Bài giảng cực hay của Tiến sỹ Lê Thẩm Dương Lãnh đạo giỏi là người biết nhân viên.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

50 Comments

 1. Nghĩa Mạnh June 30, 2018 Reply
 2. Toan Do June 30, 2018 Reply
 3. Adu Allan June 30, 2018 Reply
 4. Thuy anh Vu June 30, 2018 Reply
 5. Tuyen dung GEE June 30, 2018 Reply
 6. huy duong xuan June 30, 2018 Reply
 7. Ngan Ngo June 30, 2018 Reply
 8. Van Minh Nguyen June 30, 2018 Reply
 9. tue nguyen June 30, 2018 Reply
 10. tue nguyen June 30, 2018 Reply
 11. Dung Nam Vu June 30, 2018 Reply
 12. sa nguyen June 30, 2018 Reply
 13. viet truong June 30, 2018 Reply
 14. Dinh Le June 30, 2018 Reply
 15. Phan Chinh June 30, 2018 Reply
 16. Nam Levan June 30, 2018 Reply
 17. Luuduc chinh June 30, 2018 Reply
 18. Trinh Pham Van June 30, 2018 Reply
 19. Robert Nguyen June 30, 2018 Reply
 20. Tiến Lê June 30, 2018 Reply
 21. Tuấn Vinh Phạm June 30, 2018 Reply
 22. Phu Tran June 30, 2018 Reply
 23. tai nguyen June 30, 2018 Reply
 24. nhan qua June 30, 2018 Reply
 25. Duythanh Nguyen June 30, 2018 Reply
 26. Jolyizter Nguyen June 30, 2018 Reply
 27. yen hai June 30, 2018 Reply
 28. VN Pham June 30, 2018 Reply
 29. nguyễn Hưng June 30, 2018 Reply
 30. Le Hoang Long June 30, 2018 Reply
 31. Yanny Tran June 30, 2018 Reply
 32. Yanny Tran June 30, 2018 Reply
 33. Vanthanh Trinh June 30, 2018 Reply
 34. thuantiu June 30, 2018 Reply
 35. thuantiu June 30, 2018 Reply
 36. qwqw qwqw June 30, 2018 Reply
 37. Ngoc Le June 30, 2018 Reply

Leave a Reply