Tình thư của lính – Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình thư của lính Tác giả: Trần Thiện Thanh Ca sĩ: Thế Sơn Từ khi anh thôi học, và từ khi anh khoác áo treilli Từ khi anh xa nhà, một ngàn đêm nhung…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Huy Quang June 28, 2018 Reply
  2. Phat Diep June 28, 2018 Reply
  3. Le Thi Thanh Thuy June 28, 2018 Reply
  4. lam mai June 28, 2018 Reply
  5. Nguyễn Kiu June 28, 2018 Reply
  6. Signin Onceforall June 28, 2018 Reply
  7. Khánh Đông June 28, 2018 Reply
  8. quang tien June 28, 2018 Reply

Leave a Reply