Quê Hương 4 Mùa – Tuấn Vũ & Như Mai – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThiên nhiên có 4 mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông cũng như đời người trải qua 4 giai đoạn: Sinh – Lão – Bệnh – Tử, liên tưởng đến 2 sự kiện trên, có một…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Dung Phung Duc June 28, 2018 Reply
  2. canh tran June 28, 2018 Reply
  3. dung nguyentrung June 28, 2018 Reply
  4. ngan vu June 28, 2018 Reply
  5. ngan vu June 28, 2018 Reply
  6. Nguyễn Quang Vũ June 28, 2018 Reply
  7. ngan vu June 28, 2018 Reply

Leave a Reply