Ngày Đó Xa Rồi – Đan Nguyên Karaoke (Beat gốc) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát: Tình Như Mây Khói – Đan Nguyên Album: Một Lòng Yêu Em DVD Karaoke Một Lòng Yêu Em (chép ra đĩa và bỏ vào đầu đĩa karaoke, ngắt lời và mở lời …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

13 Comments

 1. Nguyen Xuan Thu June 28, 2018 Reply
 2. Vu Nguyen June 28, 2018 Reply
 3. Tuanca Nguyen June 28, 2018 Reply
 4. Sầu Đông June 28, 2018 Reply
 5. Vu Nguyen June 28, 2018 Reply
 6. PRADO STORE June 28, 2018 Reply
 7. Toan Luu June 28, 2018 Reply
 8. Tấn Phát June 28, 2018 Reply
 9. Lin Nguyen June 28, 2018 Reply
 10. hà soái ca June 28, 2018 Reply
 11. Tùng Nguyễn June 28, 2018 Reply
 12. Chipu Linh June 28, 2018 Reply

Leave a Reply