Hai Mùa Hoa [Tuấn Vũ – Phương Dung] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHai mùa hoa Vì tình yêu chưa tha thiết với người Dòng đời ly tan không hết cơn nguôi Trách chi kiếp người vì cuộc sống trăm đường Xa mặt cách lòng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

14 Comments

 1. Hàn Lan June 28, 2018 Reply
 2. Minh Nguyễn June 28, 2018 Reply
 3. Hung Chao Long June 28, 2018 Reply
 4. Huy Nhuen June 28, 2018 Reply
 5. Brave Nguyễn June 28, 2018 Reply
 6. Phạm Phát June 28, 2018 Reply
 7. lan pham ngoc June 28, 2018 Reply
 8. Duyen Truong June 28, 2018 Reply
 9. doi han June 28, 2018 Reply
 10. truong quoc si June 28, 2018 Reply
 11. sang ngo June 28, 2018 Reply

Leave a Reply