Việt Nam Tôi Đâu – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnViệt Nam Tôi Đâu – Đan Nguyên ————- Lyric: Việt Nam Ơi Thời gian quá nữa đời người Và ta đã tỏ tường rồi Ôi cuộc đời, ngày sau tàn lữa khói…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply