Phiên Khúc Chiều Mưa [Tuấn Vũ] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhiên khúc chiều mưa Sáng tác: Song Ngọc Kỷ niệm nào ghi nhất trong tim, nghe nhiều ray rứt mãi không quên. Mòn chân ngày tháng không sao tìm, khi chiều.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

13 Comments

  1. Cần Nguyễn June 26, 2018 Reply
  2. Luna Moon June 26, 2018 Reply
  3. Ninh Bui June 26, 2018 Reply
  4. trần thị nhung June 26, 2018 Reply
  5. Hưng Điền June 26, 2018 Reply
  6. tu do June 26, 2018 Reply
  7. Tam Pham hoang June 26, 2018 Reply
  8. Luật Hòa Bình June 26, 2018 Reply
  9. hieu nguyen June 26, 2018 Reply
  10. quyền Nguyen June 26, 2018 Reply

Leave a Reply