Đom Đóm – Tuấn Vũ & Quỳnh Dung – Nhạc Vàng Tuyển Chọn(Nhạc và Lời : Nguyễn Văn Đông) Đom đóm đâu ra chiều hôm thật nhiều. Tiền đồn ven biên anh vừa lên phiên đổi gác. Từng bầy đom đóm như thắp…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

33 Comments

 1. tan vuminh June 26, 2018 Reply
 2. Quyên Susu June 26, 2018 Reply
 3. Nguyen Vu June 26, 2018 Reply
 4. Nguyen Vu June 26, 2018 Reply
 5. Nguyen Vu June 26, 2018 Reply
 6. NLN1965 June 26, 2018 Reply
 7. Vinh Đỗ Hữu June 26, 2018 Reply
 8. Đông Thường June 26, 2018 Reply
 9. hoang huy le June 26, 2018 Reply
 10. phu hoang June 26, 2018 Reply
 11. phu hoang June 26, 2018 Reply
 12. Hien Mai June 26, 2018 Reply
 13. nld may June 26, 2018 Reply
 14. lucky one June 26, 2018 Reply
 15. Nguyen Tuyen June 26, 2018 Reply
 16. Phuong le June 26, 2018 Reply
 17. đinh thúy mai June 26, 2018 Reply
 18. Huy Le Hoang June 26, 2018 Reply
 19. Nguyen Thanh Cong June 26, 2018 Reply
 20. Fire Fly June 26, 2018 Reply
 21. Công Nguyễn June 26, 2018 Reply
 22. Ductien Nguyen June 26, 2018 Reply
 23. Ánh Ngọc June 26, 2018 Reply
 24. Ánh Ngọc June 26, 2018 Reply
 25. Tuan Nguyen June 26, 2018 Reply
 26. Tuan Nguyen June 26, 2018 Reply
 27. ka son June 26, 2018 Reply
 28. Lucy Huynh June 26, 2018 Reply
 29. Công Nguyễn June 26, 2018 Reply
 30. binh vu June 26, 2018 Reply
 31. Hung Ho June 26, 2018 Reply

Leave a Reply