Đi Từ Ruộng Đồng Bao La (Duy Khánh – Hà Thanh) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc trước 1975. Expanded version.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Hai Truong June 26, 2018 Reply
 2. Hai Truong June 26, 2018 Reply
 3. Hai Truong June 26, 2018 Reply
 4. Hai Truong June 26, 2018 Reply
 5. co ho June 26, 2018 Reply
 6. Hai Truong June 26, 2018 Reply
 7. Hai Truong June 26, 2018 Reply
 8. Purth Beggjns June 26, 2018 Reply
 9. Purth Beggjns June 26, 2018 Reply
 10. tuôi tên nga June 26, 2018 Reply
 11. Andy P. June 26, 2018 Reply
 12. Chanh Ly June 26, 2018 Reply
 13. Phúc Phạm June 26, 2018 Reply
 14. Ry le June 26, 2018 Reply
 15. nghia nguyen June 26, 2018 Reply
 16. Ngọc Hoài June 26, 2018 Reply
 17. Minh Tần June 26, 2018 Reply
 18. boiq150 June 26, 2018 Reply
 19. Hoan Nguyen June 26, 2018 Reply
 20. Hoang Nguyen June 26, 2018 Reply
 21. Pham Duy June 26, 2018 Reply

Leave a Reply