Thế Sơn: Không hát chung với bất cứ ca sĩ nào mang cờ Việt Nam! – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐể khẳng định ca sĩ Thế Sơn công tư rõ ràng và không kỳ thị hoặc phân biệt riêng một ca sĩ nào hoặc một nhà tổ chức nào. Quan điểm của Thế Sơn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply