Quang Lê – Những Ca Khúc Được Yêu Thích Nhất – Part 1 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị. Anh sinh ngày 24 tháng 1 năm 1979 ở Huế,

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply