Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCảm xúc khi một mùa đông nữa sắp về, có lẽ vẫn là một mùa đông lạnh lẽo trong cô đơn! —– Nhạc: Phú Quang Thơ: Tạ Quốc Chương Chiều đông sương…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Hong Anh Le Thi June 25, 2018 Reply
 2. Hoang The Thuy June 25, 2018 Reply
 3. Thanh Pham June 25, 2018 Reply
 4. LHASA Công ty June 25, 2018 Reply
 5. Bình Dương Vũ June 25, 2018 Reply
 6. Phan Linh June 25, 2018 Reply
 7. Vân Vũ Đình June 25, 2018 Reply
 8. Hưng Le Huy June 25, 2018 Reply
 9. Phan Linh June 25, 2018 Reply
 10. Hoàng Dũng June 25, 2018 Reply
 11. Tam Vũ Hồng June 25, 2018 Reply
 12. Hai Quang June 25, 2018 Reply
 13. Đặng Văn Long June 25, 2018 Reply
 14. nguyen uyen June 25, 2018 Reply
 15. Sang Trần Đức June 25, 2018 Reply
 16. Until You June 25, 2018 Reply
 17. Thái thanh Thụy June 25, 2018 Reply
 18. Dang Hong June 25, 2018 Reply

Leave a Reply