đắp mộ cuộc tình – đan nguyên – Nhạc Vàng Tuyển Chọnlời bài hát Say giấc mộng ban đầu, yêu người Thủa mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn Từng ngày qua phố, Áo em trắng cả đường về, Lá thư ướp…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

28 Comments

 1. Tuyet Huỳnh June 25, 2018 Reply
 2. Tinh Vo June 25, 2018 Reply
 3. Sói Hoang June 25, 2018 Reply
 4. Khánh Duy June 25, 2018 Reply
 5. Tranvan Nang June 25, 2018 Reply
 6. Thanh nguyen dang June 25, 2018 Reply
 7. mobile ĐH June 25, 2018 Reply
 8. jzj hzj June 25, 2018 Reply
 9. vu Nguyen June 25, 2018 Reply
 10. Huyen Nguyen June 25, 2018 Reply
 11. Cường Trịnh June 25, 2018 Reply
 12. Mộng Cầm June 25, 2018 Reply
 13. Dung Quoc June 25, 2018 Reply
 14. Khang Diymobile June 25, 2018 Reply
 15. Phang Nhau Đi June 25, 2018 Reply
 16. kuy nguyen June 25, 2018 Reply
 17. Trọng Phan June 25, 2018 Reply
 18. dotien duong June 25, 2018 Reply
 19. Phu Yeu June 25, 2018 Reply
 20. Duy Nhan Nguyen June 25, 2018 Reply
 21. Thao Vu June 25, 2018 Reply
 22. Manh Nguyen June 25, 2018 Reply
 23. Tienpro Va June 25, 2018 Reply
 24. Lina Nguyen June 25, 2018 Reply
 25. Quan Thach June 25, 2018 Reply

Leave a Reply