Thà như giọt mưa – Quốc Khanh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐK 1: Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá Thà như giọt mưa khô trên tượng đá Thà như mưa gió đến ôm tượng đá Có còn hơn không, có còn hơn không?…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. DUOC THANH HO June 24, 2018 Reply

Leave a Reply