Đêm Trên Đỉnh Sầu Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSáng tác : Ngân Giang Ngày tháng qua dần, tôi đi chính chiến Từ khi quê hương thống khổ Gót mòn phong sương từ mùa đông sang hạ Trên Cao Nguyên lửa…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply