Nửa đêm ngoài phố Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCũng như cuộc đời, bolero có lúc chìm lúc nổi, lúc bị chê bai, nhưng cũng có lúc được xưng tụng như dòng nhạc dễ nhớ nhất của tất cả mọi người….

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

27 Comments

 1. Đỗ Thịn June 23, 2018 Reply
 2. Duong Ma June 23, 2018 Reply
 3. Suong Dương June 23, 2018 Reply
 4. Tân Lê June 23, 2018 Reply
 5. Mimosa Li June 23, 2018 Reply
 6. HTH. Bờm June 23, 2018 Reply
 7. THUAN NGUYEN MINH June 23, 2018 Reply
 8. avinou hon June 23, 2018 Reply
 9. Hieutc Nguyễn June 23, 2018 Reply
 10. khoa alsk June 23, 2018 Reply
 11. Tâm Truong June 23, 2018 Reply
 12. Điệp Ely June 23, 2018 Reply
 13. Huyenly Huyenly June 23, 2018 Reply
 14. DINH LE THI June 23, 2018 Reply
 15. thanh nguyen June 23, 2018 Reply
 16. Dat Dang June 23, 2018 Reply
 17. Ry le June 23, 2018 Reply
 18. Xuân Sơn Trần June 23, 2018 Reply
 19. nhung hoang June 23, 2018 Reply
 20. vamco1987 June 23, 2018 Reply
 21. Quang Nam June 23, 2018 Reply
 22. hung thuong June 23, 2018 Reply
 23. anh khoa June 23, 2018 Reply
 24. Tuấn Lê June 23, 2018 Reply

Leave a Reply