Gõ cửa trái tim-Vinh Sử-Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGõ cửa trái tim-Vinh Sử-Tuấn Vũ Gõ cửa trái tim van em được vào Dù tình xót đau chung thân huyệt đào Ngủ vùi với chiêm bao Nỗi niềm mắt xanh xao Nhưng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

13 Comments

 1. Lien Nguyen June 23, 2018 Reply
 2. Lien Nguyen June 23, 2018 Reply
 3. Thái Học June 23, 2018 Reply
 4. THUẦN CHÂU June 23, 2018 Reply
 5. DUNG Trần June 23, 2018 Reply
 6. Nậm Mía June 23, 2018 Reply
 7. 伊藤りん June 23, 2018 Reply
 8. Dinh nguyễn June 23, 2018 Reply
 9. Lucy Huynh June 23, 2018 Reply
 10. Tinh Deptrai June 23, 2018 Reply
 11. So Eo June 23, 2018 Reply
 12. 1998 Vy June 23, 2018 Reply

Leave a Reply