Đập Vỡ Cây Đàn – Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn người ơi người ơi! Tình ơi tình ơi! Đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi giận người điên…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply