Tuyển Tập Nhạc Cham – Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển Chọn0:00 Drut Druai – Cảm Động 4:20 Mbuah Kar Ka Wak – Oán Trách Số Phận 9:15 Bhum Adei – Quê Em 15:15 Hận Đồ Bàn 20:25 Cham Bani 25:30 Anit Lo …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. Bibi Le June 22, 2018 Reply
 2. Thien Nguyen June 22, 2018 Reply
 3. Trunghien Ngohoang June 22, 2018 Reply
 4. Bị. Bim June 22, 2018 Reply
 5. KHANG nam June 22, 2018 Reply
 6. Clip Xôn Xao June 22, 2018 Reply
 7. thuận võ June 22, 2018 Reply
 8. Hoang Phuongduong June 22, 2018 Reply
 9. Vi Liễu June 22, 2018 Reply
 10. phạm kiến June 22, 2018 Reply
 11. đức phạm June 22, 2018 Reply
 12. lam le June 22, 2018 Reply
 13. Phuong Kim June 22, 2018 Reply
 14. Siêu Luu Van June 22, 2018 Reply
 15. Thanh Kim June 22, 2018 Reply
 16. Ngọc Trinh June 22, 2018 Reply
 17. anh linh June 22, 2018 Reply
 18. Bầy Cộng Nô June 22, 2018 Reply

Leave a Reply