Tình & Tiền – Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTHUY NGA CD 174 1. Tiền (Song Ngọc) 2. Nhớ Nhau Làm Gì 5:46 3. Điều Khó Nói (Thế Hiển) 10:50 4. Đường Xưa (Quốc Dũng) 15:31 5. Kho Tàng Của …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply