Qua cơn mê – Quang Lê & Trường Tam – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVideo Clip trích từ chương trình trực tiếp đêm nhạc Quang Lê 19/3 tại Hoàng Trà – 17T9 Nguyễn Thị Thập (Hoàng Đạo Thúy) – Hà Nội. Kỹ thuật thu hình, xử…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

27 Comments

 1. Quang Vinh Đỗ June 22, 2018 Reply
 2. Ha Van Hiep June 22, 2018 Reply
 3. xuanhoa phung June 22, 2018 Reply
 4. tung nguyen June 22, 2018 Reply
 5. Trung Den June 22, 2018 Reply
 6. Hue Ngo June 22, 2018 Reply
 7. Nam Nguyen June 22, 2018 Reply
 8. Nam Nguyen June 22, 2018 Reply
 9. Lý Trực Thể June 22, 2018 Reply
 10. Quan Văn dovan June 22, 2018 Reply
 11. Thien Nguyen June 22, 2018 Reply
 12. Tien Duan Nguyen June 22, 2018 Reply
 13. Quyen Hoang June 22, 2018 Reply
 14. Tra Van Men June 22, 2018 Reply
 15. pao ly June 22, 2018 Reply
 16. Huynh Tan Thanh June 22, 2018 Reply
 17. Khánh Linh Phạm June 22, 2018 Reply
 18. Lê Công Hậu June 22, 2018 Reply
 19. keyboard minh June 22, 2018 Reply
 20. Sach Long June 22, 2018 Reply
 21. Đời vô Vị June 22, 2018 Reply
 22. Đời vô Vị June 22, 2018 Reply

Leave a Reply