Phi Nhung – Chiều Qua Phà Hậu Giang (Trịnh Lâm Ngân) PBN 66 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn thay Tiếng ca sầu mênh mang như khơi niềm đau năm tháng xưa Chân nạng gỗ thấp cao kéo lề đời theo dòng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

47 Comments

 1. Ha Nguyen June 22, 2018 Reply
 2. Yen To June 22, 2018 Reply
 3. Huu Son Nguyen June 22, 2018 Reply
 4. Mỵ Nguyễn June 22, 2018 Reply
 5. Tifffnay Young June 22, 2018 Reply
 6. Loan Chi June 22, 2018 Reply
 7. Duy Pham June 22, 2018 Reply
 8. Lùng Triệu June 22, 2018 Reply
 9. Sinh Nguyễn June 22, 2018 Reply
 10. Điệp Lê Văn June 22, 2018 Reply
 11. Phung Pham June 22, 2018 Reply
 12. pham hoangsac June 22, 2018 Reply
 13. Tony Nguyễn June 22, 2018 Reply
 14. ngan truong June 22, 2018 Reply
 15. Nguyen Giang June 22, 2018 Reply
 16. Vu Rom June 22, 2018 Reply
 17. phong phong June 22, 2018 Reply
 18. Van truong Tran June 22, 2018 Reply
 19. Ngoc Tu Nguyen June 22, 2018 Reply
 20. Long Nguyen June 22, 2018 Reply
 21. Phan Giang June 22, 2018 Reply
 22. Võ Kiên June 22, 2018 Reply
 23. Tuoi Le June 22, 2018 Reply
 24. Trang Huyen June 22, 2018 Reply
 25. TERMINATOR Nguyen June 22, 2018 Reply
 26. Quan Ngyuen June 22, 2018 Reply
 27. Hoàng Trần June 22, 2018 Reply
 28. Hải Phan Minh June 22, 2018 Reply
 29. Cong Hieu Le June 22, 2018 Reply
 30. Nguyễn Tín June 22, 2018 Reply
 31. Dndndn Xnxnx June 22, 2018 Reply
 32. Soái Nguyễn Duy June 22, 2018 Reply
 33. Hiếu Trần June 22, 2018 Reply
 34. Cao Trương June 22, 2018 Reply
 35. Sơn Hà June 22, 2018 Reply
 36. J72016 Dthoai June 22, 2018 Reply
 37. Thu Thanh Ngo June 22, 2018 Reply
 38. Sơn Nguyễn June 22, 2018 Reply
 39. tấn minh June 22, 2018 Reply

Leave a Reply