Đào Duy Khánh,Á quân Solo cùng Bolero,Biên Hòa,VN,Dec,31.2017 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhớ giọng ca Solo cùng Bolero.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. duy khanh bolero June 22, 2018 Reply
  2. Anh Nguyen June 22, 2018 Reply
  3. Vicky Bui June 22, 2018 Reply
  4. Vicky Bui June 22, 2018 Reply
  5. Anh Nguyen June 22, 2018 Reply
  6. hophuy nguyen June 22, 2018 Reply
  7. Derek Q June 22, 2018 Reply
  8. TrưBát Giới June 22, 2018 Reply

Leave a Reply