Băng Nhạc Thanh Tuyền 3 – Thu Âm Trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSau thành công của 2 băng nhạc Thanh Tuyền 1 và 2, ca sĩ Thanh Tuyền cho ra mắt cuốn băng số 3 với nhiều bài hát nổi tiếng.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. tuan ho June 22, 2018 Reply
  2. tuan ho June 22, 2018 Reply

Leave a Reply