Vị Ngọt Đôi Môi – Đan Nguyên & Hà Thanh Xuân – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttps://www.flickr.com/photos/sangphotography/ -MC Ngoc Lan Productions -Camera: Vivian Thao & Nam Quoc Luu -Ban nhac Viễn Du Sydney.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Oanh Trần June 21, 2018 Reply
 2. luyen nguyen June 21, 2018 Reply
 3. Dieuanh Vu June 21, 2018 Reply
 4. Trâm Ngọc June 21, 2018 Reply
 5. Huong Do June 21, 2018 Reply
 6. Huong Do June 21, 2018 Reply
 7. Hung Ta Ngoc June 21, 2018 Reply
 8. Cô Nên NanCy June 21, 2018 Reply
 9. Oanh Nhiu June 21, 2018 Reply
 10. Ken Moro June 21, 2018 Reply
 11. thanh Vy June 21, 2018 Reply
 12. Dat Tran June 21, 2018 Reply
 13. HoangPhuc Studio June 21, 2018 Reply
 14. Tiến Mến June 21, 2018 Reply
 15. Toan Nguyen Van June 21, 2018 Reply
 16. Mnmn N June 21, 2018 Reply
 17. Mnmn N June 21, 2018 Reply
 18. Mnmn N June 21, 2018 Reply
 19. boj bac June 21, 2018 Reply
 20. Ngoc Suong Tran June 21, 2018 Reply

Leave a Reply