Kỷ yếu THPT Thanh Tuyền – Lớp 12A1 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThanh xuân là cơn mưa đẹp nhất mà mỗi chúng ta đều hoài niệm Là con điểm kém đến ngỡ ngàng nhưng vẫn có thể cười như không có chuyện gì xảy…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Trần Phương June 21, 2018 Reply
  2. Phương Tạ June 21, 2018 Reply
  3. Sang Hoàng June 21, 2018 Reply
  4. Hương Nguyễn June 21, 2018 Reply
  5. Sơn Lê Huỳnh June 21, 2018 Reply
  6. Lê Loan June 21, 2018 Reply
  7. Qui Võ June 21, 2018 Reply

Leave a Reply