Tiếng sóng – Lệ Quyên (thu âm 198x) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBai ca di cung nam thang.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

28 Comments

 1. Tuan Anh June 20, 2018 Reply
 2. Claret Thao June 20, 2018 Reply
 3. Hoan Hoàng Văn June 20, 2018 Reply
 4. Phương Hà June 20, 2018 Reply
 5. Đinh Xuân Thanh June 20, 2018 Reply
 6. Nam Phan June 20, 2018 Reply
 7. Mạnh Hoàng Vũ June 20, 2018 Reply
 8. Ha Nguyen June 20, 2018 Reply
 9. Hung Nguyen June 20, 2018 Reply
 10. Hung Nguyen June 20, 2018 Reply
 11. Thanhmai Thanh June 20, 2018 Reply
 12. Minh Thu June 20, 2018 Reply
 13. VÂN Thảo MILEY June 20, 2018 Reply
 14. Nguyễn Anh Khanh June 20, 2018 Reply
 15. Hưng Lê Minh June 20, 2018 Reply
 16. van nguyen June 20, 2018 Reply
 17. Son Do June 20, 2018 Reply
 18. Nam Trung Nguyen June 20, 2018 Reply
 19. hoanghac lau June 20, 2018 Reply
 20. MajorDReZZ June 20, 2018 Reply
 21. nghecoi55 June 20, 2018 Reply
 22. Vu Tran June 20, 2018 Reply
 23. Hòa Nguyễn June 20, 2018 Reply
 24. Harry Nguyen June 20, 2018 Reply
 25. Harry Nguyen June 20, 2018 Reply
 26. Quốc Việt June 20, 2018 Reply

Leave a Reply