Phi Nhung & Mạnh Quỳnh – Tân cổ “Phận Gái Thuyền Quyên” / PBN 60 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhi Nhung & Mạnh Quỳnh – Tân cổ “Phận Gái Thuyền Quyên” (Nguyên Thảo, Giao Tiên, Mạnh Quỳnh) Paris By Night 60 – Thất Tình ©2001 published by Thuy …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. 311 Khə June 20, 2018 Reply
 2. Anh Vũ June 20, 2018 Reply
 3. Mỵ Nguyễn June 20, 2018 Reply
 4. lu lu June 20, 2018 Reply
 5. lu lu June 20, 2018 Reply
 6. kim thoa nguyen June 20, 2018 Reply
 7. Chan Nguyen Nguyen June 20, 2018 Reply
 8. Anh Vũ June 20, 2018 Reply
 9. Anh Vũ June 20, 2018 Reply
 10. nắng trong đêm June 20, 2018 Reply
 11. thaibinh nguyen June 20, 2018 Reply
 12. Nga Huynh June 20, 2018 Reply
 13. yuke nam June 20, 2018 Reply
 14. michael anh2004 June 20, 2018 Reply
 15. Thanh Huynh June 20, 2018 Reply
 16. Tuyến Nguyễn June 20, 2018 Reply
 17. Nguyen dat June 20, 2018 Reply
 18. Thoa Ut June 20, 2018 Reply
 19. Dương Nguyễn June 20, 2018 Reply

Leave a Reply