Đời Tôi Cô Đơn – Đời Tôi Đi Tu – Tuấn Vũ – thầy Phước Niệm – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTuấn Vũ song ca cùng thầy Phước Niệm.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

17 Comments

 1. Thai Nam June 20, 2018 Reply
 2. pham thanh long June 20, 2018 Reply
 3. pham thanh long June 20, 2018 Reply
 4. Minh Chan Thich June 20, 2018 Reply
 5. Lucy Huynh June 20, 2018 Reply
 6. Loc Nguyen Tan June 20, 2018 Reply
 7. Hùng Lê June 20, 2018 Reply
 8. Phan Hong Phuong June 20, 2018 Reply
 9. HOÀNG THUẬN June 20, 2018 Reply
 10. Tuan Giang June 20, 2018 Reply
 11. Huynh Thuan Nguyen June 20, 2018 Reply
 12. thuy chau June 20, 2018 Reply
 13. NHất Lê Đinh June 20, 2018 Reply
 14. Kenny Mỹ June 20, 2018 Reply
 15. muonnam aeVNCH June 20, 2018 Reply
 16. Thanh Tai Le June 20, 2018 Reply

Leave a Reply