Chiều Tây Đô (Lam Phương) – Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChiều Tây Đô (Lam Phương) – Thanh Tuyền Video Làng Văn 9 – “Kỷ Niệm Xa Bay” (1989)

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. J B June 20, 2018 Reply
 2. Loyal Trung June 20, 2018 Reply
 3. Phuc Ha June 20, 2018 Reply
 4. tien nguyenvan June 20, 2018 Reply
 5. Hoanggiang Nguyen June 20, 2018 Reply
 6. Minh Vương June 20, 2018 Reply
 7. Sen Pham June 20, 2018 Reply
 8. CuCac Nguyen June 20, 2018 Reply
 9. Tuyệt Van Truong June 20, 2018 Reply
 10. Khưu Bạch Thy June 20, 2018 Reply
 11. Tuan Hoang June 20, 2018 Reply
 12. Hoa Ha June 20, 2018 Reply
 13. Nam Trần June 20, 2018 Reply
 14. Lộc Đổ June 20, 2018 Reply
 15. KIM NGOC LEE June 20, 2018 Reply
 16. Sự Cố Cái June 20, 2018 Reply
 17. Phong Bui June 20, 2018 Reply
 18. Phạm Minh June 20, 2018 Reply
 19. Chau Phu Hung Le June 20, 2018 Reply
 20. MrHappy3000 June 20, 2018 Reply
 21. Hoa le xuan June 20, 2018 Reply
 22. An Huynh June 20, 2018 Reply

Leave a Reply