LK Mưa – Như Quỳnh, Tâm Đoan, Quang Lê – Karaoke Beat – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLiên khúc Lạnh Trọn Đêm Mưa (Huỳnh Anh), Mưa Nửa Đêm (Trúc Phương), Hai Mùa Mưa (Anh Bằng), Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ (Hà Phương), Chuyện Đêm Mưa …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Kệ tui June 19, 2018 Reply
  2. hòa lêminh June 19, 2018 Reply
  3. Đạt Ngô Sỹ June 19, 2018 Reply
  4. di bi June 19, 2018 Reply
  5. pham lam June 19, 2018 Reply
  6. Nguyen Ngoc Ngan June 19, 2018 Reply
  7. Nhatthuan Phan June 19, 2018 Reply
  8. ken huynh June 19, 2018 Reply
  9. Phat Du June 19, 2018 Reply
  10. mpt07 June 19, 2018 Reply

Leave a Reply