Tuấn Vũ – Người phu kéo mo cau (Vinh Sử) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTuan Vu is considered the King of Vietnamese “sến” songs (kind of music that always contain sad love story and tear, sometimes become mawkish). Coming …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Hoa Tran June 18, 2018 Reply
  2. Phuongvy Daotran June 18, 2018 Reply
  3. BS Hùng Vũ June 18, 2018 Reply
  4. Chi Bi June 18, 2018 Reply
  5. MR TRINH June 18, 2018 Reply
  6. TRUONG HAI LUU June 18, 2018 Reply
  7. Ryul Mập June 18, 2018 Reply
  8. Anh Ha June 18, 2018 Reply

Leave a Reply