Thiệp hồng báo tin – Quang Lê 2013 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát Thiệp hồng báo tin nằm trong CD mới nhất của Quang Lê năm 2013 Tác giả: Minh Kỳ & Huy Cường Nhận được tin báo em lấy chồng. Bâng khuâng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

31 Comments

 1. Ha Cao June 18, 2018 Reply
 2. Nguyen Vantrinh June 18, 2018 Reply
 3. toan hoang June 18, 2018 Reply
 4. Mai Nguyen June 18, 2018 Reply
 5. Dương Tuấn Anh June 18, 2018 Reply
 6. Huy Nguyen June 18, 2018 Reply
 7. Mai Thanh June 18, 2018 Reply
 8. minh hai June 18, 2018 Reply
 9. sơn đinh văn June 18, 2018 Reply
 10. Long Pham June 18, 2018 Reply
 11. Hoang Bui June 18, 2018 Reply
 12. Phong bụi June 18, 2018 Reply
 13. Annie Hattuelge June 18, 2018 Reply
 14. chinh phạm June 18, 2018 Reply
 15. Son Nguyen June 18, 2018 Reply
 16. Tai To June 18, 2018 Reply
 17. Long Hoang June 18, 2018 Reply
 18. Sang Trân June 18, 2018 Reply
 19. Dịch Thuật MBA June 18, 2018 Reply
 20. Nhàn Triệu June 18, 2018 Reply
 21. Lan Lê June 18, 2018 Reply
 22. Đỗ Minh Thăng June 18, 2018 Reply
 23. Chang Pham June 18, 2018 Reply
 24. Chau Khang June 18, 2018 Reply
 25. Thắng Nguyễn June 18, 2018 Reply
 26. khanhlinh pham June 18, 2018 Reply
 27. tuan nguyen minh June 18, 2018 Reply
 28. quang do anh June 18, 2018 Reply
 29. DT Hong June 18, 2018 Reply

Leave a Reply