P19 Như mùa thu qua- Lam Trường Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnA2 Lam Trường Lam Truong Liveshow Chuyện hôm qua 2007 P18 Sáng tác: Nguyễn Hải Phong This is the Official Video Channel of singer Lam Truong Visit …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. danhdanh Lieu June 18, 2018 Reply
  2. Tuananh_ll June 18, 2018 Reply
  3. Giang Phạm Minh June 18, 2018 Reply

Leave a Reply