[Karaoke] Nghèo Mà Có Tình – Trường Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCòn lại được gì ngoài tay trắng bôn ba ngược xuôi Bạn bè ngày nao giờ cũng bỏ ta đi thật xa Mới chỉ hôm nào còn nghe tiếng bạn thân tình Mà giờ hôm…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply