Tuấn Vũ – Tình thư của lính – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTuấn Vũ – Tình thư của lính Lời bài hát : Từ khi anh thôi học, và từ khi anh khoác aó treilli Từ khi anh xa nhà, một ngàn dêm nhung nhớ giữa trời mây Ngại…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Huy Trần June 17, 2018 Reply
  2. Dieu Nguyen June 17, 2018 Reply
  3. thanh nguyen June 17, 2018 Reply
  4. phuong vy June 17, 2018 Reply
  5. Linh TRẦN June 17, 2018 Reply
  6. Nguyễn Kiu June 17, 2018 Reply
  7. Karaoke Song Ca June 17, 2018 Reply

Leave a Reply