Teletron Hà Thanh Xuân – Sẻ Hơn Bao Giờ Hết – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHà Thanh Xuân – Sẻ Hơn Bao Giờ Hết.Houston, Texas, USA December 7, 2014. Video by Truc Vo, Phone: 832 475 4772 e-mail: trucvovi@gmail.com.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

27 Comments

 1. Lý Nước Quản June 17, 2018 Reply
 2. Bích NGA Thi Lý June 17, 2018 Reply
 3. Mai Xuan Traugur June 17, 2018 Reply
 4. sương rồng June 17, 2018 Reply
 5. Nga Hoang June 17, 2018 Reply
 6. Vinh Nguyen June 17, 2018 Reply
 7. HUU* HA June 17, 2018 Reply
 8. Hạnh Phạm June 17, 2018 Reply
 9. Phượng Nguyễn June 17, 2018 Reply
 10. su su June 17, 2018 Reply
 11. Thanh Thao Nguyen June 17, 2018 Reply
 12. Ngoc Chau June 17, 2018 Reply
 13. Khang Huynh June 17, 2018 Reply
 14. Phuc Tinh June 17, 2018 Reply
 15. Trang Nguyen June 17, 2018 Reply
 16. bu bu June 17, 2018 Reply
 17. bu bu June 17, 2018 Reply
 18. Trang Nguyen June 17, 2018 Reply
 19. Dan The June 17, 2018 Reply
 20. Huế Anh Ngô June 17, 2018 Reply
 21. Wu Mei wing June 17, 2018 Reply
 22. Binh Nguyen June 17, 2018 Reply
 23. Quyên Lê June 17, 2018 Reply

Leave a Reply