ngày đó xa rồi ( chế linh trước 1975) – Nhạc Vàng Tuyển Chọnchúc quí vị nghe nhạc vui vẻ!

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

27 Comments

 1. Nguyen Khom June 17, 2018 Reply
 2. congcan ha June 17, 2018 Reply
 3. Tam Huynh June 17, 2018 Reply
 4. HẠO NHIÊN June 17, 2018 Reply
 5. chung Nguyên June 17, 2018 Reply
 6. chung Nguyên June 17, 2018 Reply
 7. Vu Pham June 17, 2018 Reply
 8. Vu Pham June 17, 2018 Reply
 9. Vu Pham June 17, 2018 Reply
 10. Si t'étais là June 17, 2018 Reply
 11. Tam Huynh June 17, 2018 Reply
 12. Nguyễn Hoàng June 17, 2018 Reply
 13. Cun Hong Thi Nga June 17, 2018 Reply
 14. Hà Đặng June 17, 2018 Reply
 15. Ten Ho June 17, 2018 Reply
 16. Tuyen Tran June 17, 2018 Reply
 17. Nguyen Khanhly June 17, 2018 Reply
 18. NoBi Ta June 17, 2018 Reply
 19. lu hanh June 17, 2018 Reply
 20. Mr Bú Lồn June 17, 2018 Reply
 21. Quang Lun June 17, 2018 Reply
 22. ngocsuong le June 17, 2018 Reply
 23. Ha Pham Thi June 17, 2018 Reply

Leave a Reply