Liên khúc thất tình – Trường Vũ, Mạnh Đình & Mạnh Quỳnh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDanh sách bài hát trong liên khúc Thất Tình ( Trích Thuynga Paris By Night 60 – Thất Tình ): Tôi Mất Người Yêu – Hồng Vân & Trần Quý Nghèo Tình – Trần Quý.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Kim Phượng June 17, 2018 Reply
  2. Nhật Trần Minh June 17, 2018 Reply
  3. Tam Huynh June 17, 2018 Reply
  4. Trang Nguyen June 17, 2018 Reply
  5. Man Nguyen June 17, 2018 Reply
  6. D H June 17, 2018 Reply
  7. An Thien Trieu June 17, 2018 Reply
  8. Cuc Huynh June 17, 2018 Reply
  9. công ty June 17, 2018 Reply

Leave a Reply