Hãy Trả Lời Em Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnEm hỏi anh có bao giờ Con sông kia thôi ngừng trôi Anh trả lời em rằng Một ngày nắng hạ sông sẽ cạn khô Em hỏi anh có khi nào Đám mây kia thôi ngừng bay.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

39 Comments

 1. Chinh Tri June 17, 2018 Reply
 2. Thế Trinh June 17, 2018 Reply
 3. Cghj Ghjk June 17, 2018 Reply
 4. khai hoang June 17, 2018 Reply
 5. Gioitp Nguyen June 17, 2018 Reply
 6. giang tran June 17, 2018 Reply
 7. vu Nguyen June 17, 2018 Reply
 8. Hahoa Ha June 17, 2018 Reply
 9. Tuong Tran June 17, 2018 Reply
 10. Khánh Gia June 17, 2018 Reply
 11. Thương Lư June 17, 2018 Reply
 12. Cao Cuong June 17, 2018 Reply
 13. Thang Dao June 17, 2018 Reply
 14. Gkhjk Hkhb June 17, 2018 Reply
 15. Chung Bui Van June 17, 2018 Reply
 16. Vân Pham June 17, 2018 Reply
 17. Ân Nguyễn June 17, 2018 Reply
 18. kim chi June 17, 2018 Reply
 19. Bích Nguyễn June 17, 2018 Reply
 20. The trinh Nguyen June 17, 2018 Reply
 21. tu ta June 17, 2018 Reply
 22. Van Le Thi June 17, 2018 Reply
 23. Tuan Anh June 17, 2018 Reply
 24. mai uân trịnh June 17, 2018 Reply
 25. ly mai June 17, 2018 Reply
 26. Vanthanh Le June 17, 2018 Reply
 27. Phi tran June 17, 2018 Reply
 28. Triphuong Nguyen June 17, 2018 Reply
 29. Trạng Nguyên June 17, 2018 Reply
 30. Trạng Nguyên June 17, 2018 Reply
 31. Ly Vuong June 17, 2018 Reply
 32. Tuan Hoang June 17, 2018 Reply
 33. Tuan Hoang June 17, 2018 Reply
 34. Kiệt nguyễn June 17, 2018 Reply
 35. Thuy To June 17, 2018 Reply
 36. Trường Nguyễn June 17, 2018 Reply
 37. Toan Tran June 17, 2018 Reply
 38. Thien Bui June 17, 2018 Reply

Leave a Reply