Phỏng Vấn Ca sĩ Cát Lynh, Feb.11,2017 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhỏng Vấn Ca sĩ Cát Lynh, Feb.11,2017 trong buổi Ca nhạc: Hướng Về Miền Trung gây quỹ cho nạn nhân Formosa & nạn nhân lũ lụt Miền Trung tại Calgary, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Kevin Nguyen June 16, 2018 Reply
  2. Thảo Nguyễn June 16, 2018 Reply
  3. Dave Nguyen June 16, 2018 Reply

Leave a Reply