Như Quỳnh, Hoàng Lan, Phi Nhung, Thế Sơn, Nguyễn Hưng – Tiếng Dân Chài (Phạm Đình Chương) PBN 52 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhư Quỳnh, Hoàng Lan, Phi Nhung, Thế Sơn, Nguyễn Hưng – Tiếng Dân Chài (Phạm Đình Chương) PARIS BY NIGHT 52 – GIÃ TỪ THẾ KỶ ©1999. Thuy Nga …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

44 Comments

 1. 黎秀貞 June 16, 2018 Reply
 2. Tai Nguyen June 16, 2018 Reply
 3. Khôi Bảy June 16, 2018 Reply
 4. Vinh Nguyen June 16, 2018 Reply
 5. TERMINATOR Nguyen June 16, 2018 Reply
 6. Tuyết Võ June 16, 2018 Reply
 7. viet vuong chi June 16, 2018 Reply
 8. trang nguyen June 16, 2018 Reply
 9. Mỹ Huyền June 16, 2018 Reply
 10. Hà Thu June 16, 2018 Reply
 11. Kính Cận June 16, 2018 Reply
 12. thành phạm June 16, 2018 Reply
 13. Phong Phác Biện June 16, 2018 Reply
 14. Hong Nguyen June 16, 2018 Reply
 15. Bình Bùi June 16, 2018 Reply
 16. Sang Le June 16, 2018 Reply
 17. Phanknguyen Nguyen June 16, 2018 Reply
 18. Tra Kaly June 16, 2018 Reply
 19. chã chũn chĩn June 16, 2018 Reply
 20. duong dao June 16, 2018 Reply
 21. Thuy Nguyen June 16, 2018 Reply
 22. Nguyệt Trương June 16, 2018 Reply
 23. Khưu Bạch Thy June 16, 2018 Reply
 24. Anh Kim June 16, 2018 Reply
 25. money pham June 16, 2018 Reply
 26. Khương Nguyễn June 16, 2018 Reply
 27. phuong pham June 16, 2018 Reply
 28. Phi Song Quỳnh June 16, 2018 Reply
 29. Y Ngan June 16, 2018 Reply
 30. Tường Nguyễn June 16, 2018 Reply
 31. Mai Bui June 16, 2018 Reply
 32. Thị Lệ Nguyen June 16, 2018 Reply
 33. hương thu June 16, 2018 Reply
 34. Anh Kim June 16, 2018 Reply
 35. Truong Dao June 16, 2018 Reply
 36. Trần Dũng June 16, 2018 Reply
 37. hồng ngọc June 16, 2018 Reply
 38. tran thi huong June 16, 2018 Reply
 39. hà lê thị June 16, 2018 Reply
 40. nguyen dinh trung June 16, 2018 Reply

Leave a Reply