Sầu lẻ bóng Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNgười ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ Mơ vui là lúc ngàn đắng cay… xé tâm hồn Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

11 Comments

  1. Hong Rien June 15, 2018 Reply
  2. Thanh Hoàn Cù June 15, 2018 Reply
  3. Trọng Đức June 15, 2018 Reply
  4. hien thanh June 15, 2018 Reply
  5. Ngon Pham June 15, 2018 Reply
  6. Tuan Kiet Lieu June 15, 2018 Reply
  7. Nguyen Dieu June 15, 2018 Reply
  8. Bao Van June 15, 2018 Reply
  9. Dung Hoang June 15, 2018 Reply
  10. Trang Nguyen Thi June 15, 2018 Reply

Leave a Reply