mười năm tình củ ( danh ca chế linh) – Nhạc Vàng Tuyển Chọnbài hát mười năm tình củ, do ca sĩ chế linh thể hiện quá tuyệt vời ! một giọng ca vàng 1 bài hát bất tử đã ăn sâu vào tâm trí của tôi ,và hàng triệu…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

27 Comments

 1. Van Tran Ngoc June 15, 2018 Reply
 2. huong lo June 15, 2018 Reply
 3. Hoa Hoàng June 15, 2018 Reply
 4. phuoc nguyen June 15, 2018 Reply
 5. Long Pham June 15, 2018 Reply
 6. Son Pham June 15, 2018 Reply
 7. Diem Hoang Trong June 15, 2018 Reply
 8. văn lai June 15, 2018 Reply
 9. hau Tran June 15, 2018 Reply
 10. Pham Khang June 15, 2018 Reply
 11. Ky-Anh Pham June 15, 2018 Reply
 12. Tinh AnNa June 15, 2018 Reply
 13. Nguyen Hoa June 15, 2018 Reply
 14. Thanh Tuấn Lê June 15, 2018 Reply
 15. Họa Mi June 15, 2018 Reply
 16. Thanh Tuấn Lê June 15, 2018 Reply
 17. tuan nguyen June 15, 2018 Reply
 18. Chu Le June 15, 2018 Reply
 19. Vandung Nguyen June 15, 2018 Reply
 20. Manh Nguyen June 15, 2018 Reply
 21. monguocthaibinh June 15, 2018 Reply
 22. monguocthaibinh June 15, 2018 Reply
 23. dung tran June 15, 2018 Reply
 24. Kim Dao van June 15, 2018 Reply
 25. văn lai June 15, 2018 Reply
 26. văn lai June 15, 2018 Reply

Leave a Reply